CENNIK

 • Diagnoza SI 300zł
 • Terapia zaburzeń SI 120zł
 • Diagnoza logopedyczna 300zł
 • Terapia logopedyczna 120zł
 • 90- minutowa wizyta psychologiczna poza siedzibą poradni (w domu, szkole) – 250 zł
 • 50-minutowa wizyta terapeutyczna (psychoterapia) – 150 zł
 • Badanie testem ADOS-2 Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) – 450 zł
 • Wywiad do diagnozy autyzmu ADI-R – 350 zł
 • Gimnastyka korekcyjna  150 zł
 • Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych 150 zł
 • Wstępny wywiad z rodzicami + obserwacja dziecka 200 zł
 • Diagnoza gotowości szkolnej 300zł
 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się 400 zł
 • 90-minutowa diagnostyczna wizyta psychologiczna (wykonanie testów + sporządzenie na ich podstawie opinii psychologicznej lub neuropsychologicznej) cena – 300 zł
 • Diagnoza przetwarzania słuchowego – 350 zł
 • Terapia przetwarzania słuchowego -120 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

Zajęcia sensoryczne 70zł

Promyczkowy Zawrót Głowy- zajęcia dla malucha 50zł

Z Emocjami Na Bakier 50zł

Mały Poliglota 50zł

Logorytmisie 50zł

Trening umiejętności społecznych 100 zł za jedno spotkanie

Warsztaty efektywnej nauki z elementami relaksacji 100 zł za jedno spotkanie