Wsparcie dla młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

TUS jest programem służącym do celowego i zaplanowanego uczenia różnych umiejętności społecznych, poznawania celu i sensu zachowań ludzkich. Adresowany jest do osób, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki pracy w małej grupie, uczestnicy mogą przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Podczas treningu uczestnicy uczą się:

  • rozpoznawać przeżywane emocje,
  • reagować w zdrowy sposobów w różnych sytuacjach,
  • jak rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne związane z odczuwanymi emocjami,
  • dostrzegać i prawidłowo stosować właściwe zachowania,
  • mogą oduczyć się zachowań
  • nieakceptowanych społecznie, czyli niewłaściwych.

Trening daje możliwość przećwiczenia, modelowania i w efekcie zmiany zachowań, które sprawiają dziecku trudności. Dzięki nabywaniu i podnoszeniu umiejętności społecznych, czyli ćwiczeniu konkretnych zachowań stosowanych w danych sytuacjach, uczestnicy uczą się właściwych zachowań i tego, jak skutecznie korzystać z nich w różnych sytuacjach. Uczestnicy mogą przeżyć pozytywne doświadczenia w grupie rówieśniczej, co zwiększa szansę na powtarzanie właściwych zachowań w gronie rówieśników, poza grupa terapeutyczną.
Zajęcia odbywają się w grupach 4-6 osobowych. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Kwalifikacja do grupy odbywa się w trakcie jednorazowej konsultacji psychologicznej u specjalisty prowadzącego trening.

12 spotkań po 90 minut.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana reedukacją albo zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

50 minut zajęć.

Grupa wsparcia dla młodzieży

Grupa przeznaczona jest dla nastolatków, doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania np. poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, beznadziei, wybuchów smutku lub złości, apatii, frustracji, zmienności nastrojów, problemów w relacjach z innymi, buntu lub braku motywacji.
Praca w grupie zwiększa samoświadomość, pozwala na bezpieczne wyrażenie emocji, daje możliwość lepszego poznania własnych reakcji i uczuć oraz uczy interakcji społecznych poprzez proces wymiany grupowej.

12 spotkań po 90 minut

Warsztaty efektywnej nauki z elementami relaksacji

Uczymy jak się uczyć, stosując metody efektywnej nauki oraz techniki błyskawicznego czytania. Stosowane przez nas techniki pamięciowe pozwalają uczniowi poświęcić mniej czasu na zdobywanie wiedzy, ponieważ zapamiętuje od razu, my działamy na pamięć długotrwałą. Rozwijamy umiejętność czytania selektywnego, dzięki czemu nasi uczniowie dziesięciokrotnie przyspieszają tempo czytania oraz znacznie poprawiają rozumienie czytanego tekstu. Uczymy również aktywnego słuchania, które pozwala zapamiętać dużo więcej informacji z lekcji.
Dodatkowo w trakcie zajęć wprowadzamy elementy relaksacji. Przeżywane emocje, lęk, strach, złość, gniew wywierają niekorzystny wpływ na stan napięcia emocjonalnego naszych dzieci. Stwarza to potrzebę, aby dzieci nauczyły się odprężać, regulować swój rytm i zbierać nowe siły. Pomocą mogą być ćwiczenia, techniki relaksacyjne, które są w stanie wspomagać dzieci w odnalezieniu równowagi pomiędzy aktywnością a ciszą, odprężeniem. Dzieci uczą się ważnej techniki, która jest warunkiem poradzenia sobie ze stresem i całym trudem dnia codziennego.

12 spotkań po 90 minut

Terapia psychologiczna

W poradni prowadzimy psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Z założenia jest to interwencja krótkoterminowa, ukierunkowana na zmianę sposobu myślenia i zachowania. Jest leczeniem wskazanym w przypadku zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju (depresyjnych), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (nerwica natręctw), zaburzeń pod postacią somatyczną (somatyzacyjnych), zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeń tikowych. Może również być stosowana u osób z zespołem Aspergera.
Ważnym obszarem zastosowania technik poznawczo-behawioralnych jest również zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia zachowania oraz inne zaburzenia eksternalizacyjne.
W poradni zatrudnieni są psychoterapeuci pracujący przede wszystkim w nurcie poznawczo-behawioralnym, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), bądź będący w trakcie szkolenia. Są to osoby posiadające bogate doświadczenie w pracy z pacjentami w wieku rozwojowym.

90-minutowa wizyta psychologiczna rozpoczynająca diagnozę (przed rozpoczęciem psychoterapii) – 160 złotych
90- minutowa wizyta psychologiczna poza siedzibą poradni (w domu, szkole) – 250 złotych
50-minutowa wizyta terapeutyczna (psychoterapia) – 130 złotych

Kontakt

Masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę? Napisz do nas wiadomość lub zadzwoń. Możesz użyć również bezpośredniego formularza!

Nasze dane

508 234 200

ul. Kołobrzeska 27, 10-431 Olsztyn

Pon-Pt 8.00- 16.00

kontakt@poradniapromyczek.pl